ПМ-торг (с отчета за 2017 год).

Форма № ПМ-торг "Сведения об обороте торговли малого предприятия"

Действует с отчета за 2017 год.
Приказ Росстата от 16.07.2015 N 321 (ред. от 28.08.2017)

Обновлен 15 марта 2018